juliol 23

Vida més enllà de les xarxes socials: Celrè, una aposta de butlletí municipal gestat des de la comunitat

Fotomuntatge portada i pàgines principals Celrè

Si fa uns anys ens haguessin dit que prendríem les xarxes socials com la mare dels ous a l’hora de comunicar els nostres projectes, ens hauríem posat les mans al cap. I és que el què actualment concebem com a mitjans tradicionals, rel·legant-los sovint a un segon terme, moltes vegades hauríen de ser el pal de paller de les nostres comunicacions. No tots els nostres públics estan sempre a les xarxes socials; per això, abans de posar-nos a invertir en comunicació és important veure quines són les necessitats reals del nostre projecte, i quin és el nostre públic objectiu per, d’aquesta manera, tenir la certesa d’on podem trobar-lo i quin serà el millor canal  per arribar-hi. 

Dit això, avui et comparteixo un exemple clar sobre la importància de trobar el canal adient per comunicar-nos amb el nostre públic. Es tracta de l’aposta de l’Ajuntament de Quart pel Celrè, seu butlletí municipal. No només em sembla fantàstic que un ajuntament destini una part del seu pressupost a informar del seu dia a dia, sinó que trobo fabulosa l’aposta de l’Ajuntament de Quart: el butlletí municipal s’elabora a partir d’un consell de redacció format pel regidor de Comunicació i per diferents persones externes al consistori que a la vegada, compten amb diferents col·laboracions de les entitats de la zona o de persones a títol individual que comparteixen experiències o coneixements. I com si això no fos prou lloable, el consell de redacció ha apostat per enriquir encara més la revista dotant-se de professionals de diferents àmbits, com és el cas de la fotografia, o el disseny gràfic. I en aquesta aposta és on hi ha entrat en joc també laberta, ja que des del Celrè han volgut fer un pas més en aquesta eina que va molt més enllà d’una revista municipal i hi han inclòs una mirada amb perspectiva de gènere, demanat-me una revisió per garantir una revista sense llenguatge sexista. 

A banda d’estar feliç de poder contribuir en un projecte engrescador com el que estan portant a terme les persones de Quart amb la complicitat del seu ajuntament, trobo que és un exemple evident de la tasca comunicativa i formativa que es pot fer a través d’un mitjà alternatiu a les xarxes socials. La revista Celrè està contribuint a la memòria col·lectiva del dia a dia del poble a través de les paraules i de les imatges, i l’està escrivint des de les mans i l’ànima de les persones que la protagonitzen. Celrè està exercint com el mitjà de comunicació capaç d’informar, formar, transformar i seguir teixint comunitat. 

Gràcies per deixar-me formar part d’aquest projecte i sobretot, gràcies per voler professionalitzar i cuidar una eina tant potent com un mitjà de comunicació gestat des de la participació i la implicació popular.Potser també t'interessa

Dimecres de Patum

Dimecres de Patum

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}