Serveis

Soc de les que penso que cadascú ha de fer el què sap fer per aconseguir resultats professionals i que cooperar sempre suma.   Per això, faig equip amb una xarxa de col·laboradores que m’acompanyen en aquelles tasques que requereixen traspassar els límits de la meva especialitat, com és el cas del disseny o la creació de webs, entre d’altres.

COMUNICACIÓ - GABINET DE PREMSA - CAMPANYES - DISSENY - AUDIOVISUAL  CONTINGUTS - WEB - XARXES SOCIALS - ORGANITZACIÓ D’ACTES I  ESDEVENIMENTS REDACCIÓ - PUBLICITAT - DINAMITZACIÓ D’EQUIPS - REVISIONS - MATERIALS  TEXTOS PER A WEB  - TRADUCCIONS - BUTLLETINS INFORMATIUS I ELECTRÒNICS  ACOMPANYAMENT - FORMACIÓ

PLANS DE COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA COMUNICATIVA

Ens endinsem en el dia a dia de l’organització per detectar-ne les necessitats comunicatives i elaborar un pla d’acció que permeti assolir els objectius fixats partint d’una planificació estratègica.

Establim protocols i detectem oportunitats per incrementar la visibilitat optimitzant els recursos disponibles. Direcció i/o execució comunicativa i acompanyament en el desenvolupament del pla de comunicació/ l'estratègia comunicativa.COMUNICACIÓ INTERNA

Treballem per assegurar que les persones que formen part de la identitat de l’organització se’n senten una peça clau. Trobem la millor manera per contribuir a un bon ambient de treball i per facilitar la integració i l’adaptació de persones noves, mantenir l’equip alineat, cohesionat i compromès amb el discurs del projecte; potenciem el sentiment de pertinença, la manera com consolidar i augmentar la implicació, la motivació i el rendiment de les professionals que hi treballen. 


COMUNICACIÓ DE CRISI

Revisem el vostre pla de comunicació, els riscos o la situació delicada en què es troba la vostra organització i tracem la millor estratègia per poder-hi fer front de manera proactiva. Treballar la comunicació de crisi us ajudarà a estar preparades davant d’imprevistos/situacions no desitjades, a actuar amb rapidesa, coneixement i responsabilitat i a poder gestionar més fàcilment la incertesa i els nervis. 

VISIBILITAT ALS MITJANS

Si creus que el teu projecte mereix ser present als mitjans de comunicació, què t’impedeix aconseguir-ho? Treballem per augmentar la difusió i la repercussió mediàtica del teu projecte, millorar-ne i consolidar-ne la reputació i generar discurs social. Notes i dossiers de premsa, organització i convocatòria de rodes de premsa, seguiment a mitjans, reculls de premsa...

ASSESSORAMENT I DIAGNOSI

Revisem l’estratègia comunicativa i posem llum a les mancances detectades per fer propostes de millora i aconseguir una comunicació activa i conscient a partir dels recursos disponibles. 

CAMPANYES

Ideem propostes per generar impacte i incidir en la transformació social implicant la ciutadania a través de campanyes de posicionament i sensibilització. Discurs, relat, conceptualització, dissseny i producció de materials, entre d'altres.

COMUNICACIÓ INCLUSIVA

Les paraules construeixen la realitat i des d’aquí apostem fermament perquè aquesta sigui inclusiva. Per això, posem consciència en el llenguatge i en els canals comunicatius per garantir que totes les persones tenen un lloc en la comunicació. Revisem males pràctiques adquirides i planifiquem una estratègia participada per visibilitzar tothom.

FORMACIÓ

Mitjançant teoria, dinàmiques, exemples i tallers pràctics, empoderem les organitzacions i les persones que en formen part compartint idees clau per comunicar i comunicar-nos en una societat infoxicada i poc inclusiva. 

REDACCIÓ DE TEXTOS

Redacció de textos per a web, articles, reportatges, articles d'opinió, entrevistes, redacció i/o coordinació de butlletins electrònics (newsletter) i butlletins informatius... 

ACOMPANYAMENT

Adaptant-nos a les necessitats del moment, podem acompanyar-te de manera puntual o fent un seguiment del teu dia a dia. 

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

0 of 350