MILLORA LA COMUNICACIÓ
DEL TEU PROJECTE I

ABANS DE POSAR-NOS A TREBALLAR EN
UNA COMUNICACIÓ VIVA NECESSITEM SABER…

EN QUIN PUNT ET TROBES?

No sé per on començar. 

Assessoria de diagnosi

Si no tens clares les necessitats comunicatives del teu projecte o necessites una mica de llum per aconseguir una comunicació activa i conscient, aquest és el teu punt de partida. Detectarem quin és l’estat de la comunicació en què et trobes i traçarem les línies de treball per aconseguir els objectius desitjats.

Amb aquesta diagnosi, podràs: 

- Conèixer en quin punt es troba la comunicació.
- Detectar les necessitats comunicatives.
- Veure quines línies de treball poden ser més òptimes.
- Establir prioritats en la gestió comunicativa.
- Resoldre dubtes relacionats amb la comunicació.
- Poder teixir un full de ruta comunicatiu.

He treballat algun aspecte comunicatiu, però no tinc una estratègia clara.

Pla de comunicació / estratègia comunicativa

A partir d’una assessoria de diagnosi, valorarem quin tipus d’estratègia comunicativa s’ajusta a les característiques i necessitats del teu projecte i l’elaboraré per a tu. 

Disposar d’un pla de comunicació o d’una estratègia comunicativa determinada et permetrà:

- Detectar les necessitats comunicatives del teu projecte.
- Definir els objectius comunicatius.
- Establir les línies estratègiques a seguir.
- Concretar els canals i les eines necessàries per aconseguir els objectius fixats.
- Poder elaborar un un pla d’accions.
- Millorar els processos comunicatius.
- Comptar amb una planificació estratègica.
- Avaluar l’eficàcia de l’acció comunicativa.

Necessito ajuda amb els materials, amb la gestió o un acompanyament.

Creació de materials de comunicació

Donaré vida als materials que necessitis perquè els puguis gestionar eficaçment. Des de l’elaboració d’un fullet informatiu, fins a la redacció de butlletins, la creació d’un dossier de premsa, la redacció d'una entrevista o d’un article d’opinió, passant per una nota de premsa, un comunicat, una convocatòria, la redacció d’un reportatge, o el que requereixi el teu projecte. Farem una planificació i te’ls prepararé perquè en puguis disposar quan ho necessitis.

Amb aquest servei podràs:
- Estalviar temps.
- Disposar d’un resultat professional.
- Comptar amb una redacció estratègica.

Acompanyament / revisions puntuals

Un cop disposi dels teus documents valoraré quin tipus d’acompanyament necessiten: correcció ortogràfica i gramatical, un reenfocament del plantejament inicial, una revisió per garantir que treballes amb llenguatge inclusiu, una correcció d’estil....
També et puc ajudar si el que necessites és un assessorament o gestió puntual sobre la comunicació del teu projecte.

Aquest servei et permetrà:

- Tenir seguretat en les decisions.
- Comptar amb materials professionals, estratègics i amb criteri.
- Treure el màxim rendiment dels materials.

Vull un cop de mà en la redacció dels textos de la meva web.

Redacció de textos per a webs

Els textos de la web són la veu del teu projecte. Treballarem el to, les idees que vols transmetre i la manera com vols que et percebin, i redactaré els textos per a tu.

Delegar la redacció dels textos de la teva web t’aportarà: 

-Comptar amb textos professionals, estratègics, amb criteri i amb llenguatge inclusiu.

-Estalviar temps. 

MILLORA LA COMUNICACIÓ
DEL TEU PROJECTE I

ABANS DE POSAR-NOS A TREBALLAR EN
UNA COMUNICACIÓ VIVA NECESSITEM SABER…

EN QUIN PUNT ET TROBES?

No sé per on començar. 

Assessoria de diagnosi

Si no tens clares les necessitats comunicatives del teu projecte o necessites una mica de llum per aconseguir una comunicació activa i conscient, aquest és el teu punt de partida. Detectarem quin és l’estat de la comunicació en el que et trobes i traçarem les línies de treball per aconseguir els objectius desitjats.

Amb aquesta diagnosi, podràs: 

- Conèixer en quin punt es troba la comunicació
- Detectar les necessitats comunicatives
- Veure quines línies de treball poden ser més òptimes
- Establir prioritats en la gestió comunicativa
- Resoldre dubtes relacionats amb la comunicació
- Poder teixir un full de ruta comunicatiu

He treballat algun aspecte comunicatiu, però no tinc una estratègia clara.

Pla de Comunicació/estratègia comunicativa

A partir d’una assessoria de diagnosi, valorarem quin tipus d’estratègia comunicativa s’ajusta a les característiques i necessitats del teu projecte i l’elaboraré per a tu. 

Disposar d’un pla de comunicació o d’una estratègia comunicativa determinada et permetrà:

- Detectar les necessitats comunicatives del teu projecte
- Definir els objectius comunicatius
- Establir les línies estratègiques a seguir
- Concretar els canals i les eines necessàries per aconseguir els objectius fixats
- Poder elaborar un un pla d’accions
- Millorar els processos comunicatius
- Comptar amb una planificació estratègica
- Avaluar l’eficàcia de l’acció comunicativa

Necessito ajuda amb els materials, amb la gestió o un acompanyament.

Creació de materials de comunicació

Donaré vida als materials que necessitis perquè els puguis gestionar eficaçment. Des de l’elaboració d’un fulletó informatiu, fins a la redacció de butlletins, la creació d’un dossier de premsa o d’un article d’opinió, passant per una nota de premsa, un comunicat, una convocatòria, la redacció d’un reportatge, o el que requereixi el teu projecte. Farem una planificació i te’ls prepararé perquè en puguis disposar quan ho necessitis.

Amb aquest servei podràs:

 
- Estalviar temps.
- Disposar d’un resultat professional.
- Comptar amb una redacció estratègica.

Acompanyament/revisions puntuals

Un cop disposi dels teus documents valoraré quin tipus d’acompanyament necessiten: correcció ortogràfica i gramatical, un reenfocament del plantejament inicial, una revisió per garantir que treballes amb llenguatge inclusiu, una correcció d’estil....
També et puc ajudar si el que necessites és un assessorament o gestió puntual sobre la comunicació del teu projecte.

Aquest servei et permetrà:

- Tenir seguretat en les decisions.
- Comptar amb materials. professionals, estratègics i amb criteri.
- Treure el màxim rendiment dels materials.

Vull un cop de mà en la redacció dels textos de la meva web.

Els textos de la web són la veu del teu projecte. Treballarem el to, les idees que vols transmetre i la manera com vols que et percebin, i redactaré els textos per a tu.

Delegar la redacció dels textos de la teva web t’aportarà:

-Comptar amb textos professionals, estratègics, amb criteri i amb llenguatge inclusiu.

-Estalviar temps.

Fem que se senti la teva veu!