POSEM ORDRE A
LA COMUNICACIÓ PER

ABANS DE POSAR-NOS A TREBALLAR EN
UNA COMUNICACIÓ VIVA NECESSITEM SABER…

EN QUIN PUNT US TROBEU?

No sabem per on començar.

Assessoria de diagnosi 

Si no teniu clares les necessitats comunicatives de la vostra organització o necessiteu una mica de llum per aconseguir una comunicació activa i conscient, aquest és el vostre punt de partida. Detectarem quin és l’estat de la comunicació en què es troba la vostra organització i traçarem les línies de treball per aconseguir els objectius desitjats. Ho farem mitjançant una reunió i ens hi estarem l’estona que creguem convenient, però mirant de ser el màxim de productives.

Amb aquesta diagnosi, podreu: 

- Conèixer en quin punt es troba la comunicació.
- Detectar les necessitats comunicatives.
- Veure quines línies de treball poden ser més òptimes.
- Establir prioritats en la gestió comunicativa.
- Resoldre dubtes relacionats amb la comunicació.
- Poder teixir un full de ruta comunicatiu.

Hem treballat algun aspecte comunicatiu, però no tenim una estratègia clara.

Pla de comunicació / estratègia comunicativa

A partir d’una assessoria de diagnosi, valorarem quin tipus d’estratègia comunicativa s’ajusta a les característiques i necessitats de la vostra organització i l’elaboraré per a vosaltres. 

Disposar d’un pla de comunicació o d’una estratègia comunicativa determinada us permetrà:

- Detectar les necessitats comunicatives de la vostra organització.
- Radiografiar i jerarquitzar els vostres públics.
- Definir els objectius comunicatius.
- Establir les línies estratègiques a seguir.
- Concretar els canals i les eines necessàries per aconseguir els objectius fixats.
- Poder elaborar un pla d’acció.
- Millorar els processos comunicatius.
- Comptar amb una planificació estratègica.
- Avaluar l’eficàcia de l’acció comunicativa.

Necessitem ajuda amb els materials, amb la gestió o un acompanyament.

Creació de materials de comunicació

Donaré vida als materials que necessiteu perquè els pugueu gestionar eficaçment.

Amb aquest servei podreu:

- Estalviar temps.
- Disposar d’un resultat professional.
- Comptar amb una redacció estratègica.

Comunicació de crisi 

Revisarem el vostre pla de comunicació, els riscos o la situació delicada en què es troba la vostra organització i us ajudaré a traçar la millor estratègia per poder-hi fer front de manera proactiva.

Disposar d'un pla de comunicació de crisi us ajudarà a:

- Estar preparades davant d’imprevistos/situacions no desitjades.
- Actuar amb rapidesa, coneixement i responsabilitat.
- Gestionar més fàcilment la incertesa i el nervis.

+ INFORMACIÓ

Gabinet de premsa

Puc traçar l'estratègia per despertar l'interès dels mitjans pel vostre projecte, encarregar-me de la gestió i creació dels materials necessaris i ocupar-me de les relacions amb les periodistes perquè vosaltres pugueu centrar-vos en el dia a dia de l'organització i no hàgiu de preocupar-vos de com gestionar-ne la comunicació.

Un gabinet de premsa propi us aportarà:

- Augment de la difusió i de la repercussió mediàtica.
- Millora i consolidació de la reputació i generació de discurs social.
- Resultats professionals i redacció estratègica amb criteri.

+ INFORMACIÓ

Comunicació interna

Les persones que formen la vostra organització mereixen ser les primeres a estar al dia de tot. Per aconseguir aquest repte, cal treballar la comunicació interna.

Una bona comunicació interna us permetrà:

- Mantenir l’equip alineat, cohesionat i compromès amb el discurs del projecte.
- Millorar el sentiment de pertinença de l’equip i fer créixer l’esperit col·laboratiu.
- Consolidar i augmentar la implicació, la motivació i el rendiment.
- Contribuir a un bon ambient de treball i facilitar la integració i l’adaptació de
    persones noves.
- Minimitzar els rumors i tenir més seguretat en l’equip.
- Reduir els efectes d’una crisi.

POSEM ORDRE A
LA COMUNICACIÓ PER

ABANS DE POSAR-NOS A TREBALLAR EN
UNA COMUNICACIÓ VIVA NECESSITEM SABER…

EN QUIN PUNT US TROBEU?

No sabem per on començar.

Assessoria de diagnosi 

Si no teniu clares les necessitats comunicatives de la vostra organització o necessiteu una mica de llum per aconseguir una comunicació activa i conscient, aquest és el vostre punt de partida. Detectarem quin és l’estat de la comunicació en què es troba la vostra organització i traçarem les línies de treball per aconseguir els objectius desitjats. Ho farem mitjançant una reunió i ens hi estarem l’estona que creguem convenient, però mirant de ser el màxim de productives.

Amb aquesta diagnosi, podreu: 

- Conèixer en quin punt es troba la comunicació.
- Detectar les necessitats comunicatives.
- Veure quines línies de treball poden ser més òptimes.
- Establir prioritats en la gestió comunicativa.
- Resoldre dubtes relacionats amb la comunicació.
- Poder teixir un full de ruta comunicatiu.

Hem treballat algun aspecte comunicatiu, però no tenim una estratègia clara.

Pla de comunicació / estratègia comunicativa

A partir d’una assessoria de diagnosi, valorarem quin tipus d’estratègia comunicativa s’ajusta a les característiques i necessitats de la vostra organització i l’elaboraré per a vosaltres. 

Disposar d’un pla de comunicació o d’una estratègia comunicativa determinada us permetrà:

- Detectar les necessitats comunicatives de la vostra organització.
- Radiografiar i jerarquitzar els vostres públics.
- Definir els objectius comunicatius.
- Establir les línies estratègiques a seguir.
- Concretar els canals i les eines necessàries per aconseguir els objectius fixats.
- Poder elaborar un pla d’acció.
- Millorar els processos comunicatius.
- Comptar amb una planificació estratègica.
- Avaluar l’eficàcia de l’acció comunicativa.

Ja tenim un pla de comunicació, però necessitem ajuda amb els materials, amb la gestió o un acompanyament.

Creació de materials de comunicació

A partir del vostre pla de comunicació / estratègia comunicativa, donaré vida als
materials que necessiteu perquè els pugueu gestionar eficaçment.

Amb aquest servei podreu:

- Estalviar temps.
- Disposar d’un resultat professional.
- Comptar amb una redacció estratègica.

Gestió de crisi 

Revisarem el vostre pla de comunicació, els riscos o la situació delicada en què es troba la vostra organització i us ajudaré a traçar la millor estratègia per poder-hi fer front de manera proactiva.

Disposar d'un pla de comunicació de crisi us ajudarà a:

Estar preparades davant d’imprevistos/situacions no desitjades.
- Actuar amb rapidesa, coneixement i responsabilitat.
- Gestionar més fàcilment la incertesa i el nervis.

+ INFORMACIÓ

Gabinet de premsa

Puc traçar l'estratègia per despertar l'interès dels mitjans pel vostre projecte, encarregar-me de la gestió i creació dels materials necessaris i ocupar-me de les relacions amb les periodistes perquè vosaltres pugueu centrar-vos en el dia a dia de l'organització i no hàgiu de preocupar-vos de com gestionar-ne la comunicació.

Un gabinet de premsa propi us aportarà:

- Augment de la difusió i de la repercussió mediàtica.
- Millora i consolidació de la reputació i generació de discurs social.
- Resultats professionals i redacció estratègica amb criteri.

+ INFORMACIÓ

Comunicació interna

Les persones que formen la vostra organització mereixen ser les primeres a estar al dia de tot. Per aconseguir aquest repte, cal treballar la comunicació interna.

Una bona comunicació interna us permetrà:

- Mantenir l’equip alineat, cohesionat i compromès amb el discurs del projecte.
- Millorar el sentiment de pertinença de l’equip i fer créixer l’esperit col·laboratiu.
- Consolidar i augmentar la implicació, la motivació i el rendiment.
- Contribuir a un bon ambient de treball i facilitar la integració i l’adaptació de
persones noves.
- Minimitzar els rumors i tenir més seguretat en l’equip.
- Reduir els efectes d’una crisi.