octubre 15

Creus que és possible estimar sense conèixer?

De totes les persones que saps que existeixen perquè t’han parlat d’elles, perquè hi has coincidit en algun lloc, perquè les tens vistes… quantes en coneixes? Prejutjar és un atreviment que en un moment o altre de les nostres vides totes hem practicat. Vivim en una societat fascinada per empènyer-nos a posar etiquetes i fàcilment ens aventurem a fer valoracions sobre el que ens envolta; malauradament, no ens cal conèixer per fer-ho. Ara bé, la cosa es complica si aprofundim en la intensitat de les emocions. Creus possible estimar algú a qui no coneixes? 

Amb els serveis ens passa el mateix. Saber que existeixen ens permet prejutjar-los, i hi ha qui diu que prefereix que malparlin dels seus serveis que no pas que no sàpiguen de la seva existència, però no creus que és molt millor que ja que parlen de tu, sigui per posar en valor el que ofereixes? De la mateixa manera que ens agrada envoltar-nos de les persones a qui estimem, preferim també fer-nos la vida més agradable amb serveis que ens desperten emocions positives. 

I les emocions, es transmeten a través de les paraules, que comunicades de manera adient, ens inciten a l’acció. La màxima de “fer-ho bé i fer-ho saber”, atribuïda a la missió de les Relacions Públiques i assumida des de fa temps també com un dels principis de la Comunicació a les organitzacions, no és cap tòpic. 

No soc gaire de xifres, però hi ha qui fa el paral·lelisme amb un iceberg atribuint el 90% de la importància en el fer-ho bé i el 10% en donar-ho a conèixer. Jo, m’atreviria a dir que el tant per cent del donar-ho a conèixer té un pes encara més rellevant. Quants projectes fan una tasca excel·lent i, per manca de treballar correctament les paraules a través de les quals s’expliquen o faltats d’una estratègia comunicativa adient no aconsegueixen arribar als seus públics? No creus que resultarà molt complicat que algú estimi el projecte o servei que li ofereixes si no li dones l’oportunitat de poder-lo conèixer bé? Potser també t'interessa

Parlar des del cor com a acte revolucionari col·lectiu

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}