juny 14

I tu, informes o comuniques?

El món de la comunicació és infinit i és que comunicar es pot fer de moltes maneres, utilitzant eines diverses i des de diferents perspectives. Ara bé, sovint, confonem el concepte amb el d’informar. Què diferencia l’un de l’altre? 

La paraula comunicar ve de la llatina communis, que vol dir ‘posar en comú’. Té la mateixa arrel que comunitat i que compartir, i denota una acció col·lectiva amb la voluntat de construir un significat comú, en peu d’igualtat. Per tant, podem dir que si no hi ha interacció i diàleg, no hi ha comunicació, i això ja ens marca d’entrada una diferència que cal tenir en compte a l’hora d’emprar aquest significat en comptes del d’informar. 

Informar fa referència a ‘donar forma’ i, a diferència de la comunicació, és un acte vertical i unidireccional: parteix d’algú que té un coneixement al qual dóna forma per transmetre’l a un públic que podrà fer poca cosa més que acollir-lo o rebutjar-lo. 

Tot i que hi ha molta teoria sobre l’àmbit de la comunicació, el dia a dia d’aquesta disciplina difícilment es pot regir pels manuals. Per tant, malgrat des del punt de vista de la berta, l’ideal passa per situar la comunicació al seu significat originari, és cert que sovint es fa necessari treballar-la des d’una perspectiva més aviat informativa i per tant, el repte està en aconseguir trobar l’equilibri per tal de no allunyar-nos de la comunicació entesa des d’un punt de vista capaç de generar interacció i diàleg.Potser també t'interessa

Dimecres de Patum

Dimecres de Patum

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}