Comunicació de crisi

Una de les característiques comunes a tots els projectes és el fet que, inevitablement, tots estan sotmesos a poder patir una crisi comunicativa en algun moment de la seva trajectòria. Aquesta realitat posa en risc el compromís i la credibilitat o, fins i tot, la supervivència d’un projecte. Per això, esdevé cabdal disposar d’eines per preveure, gestionar i explorar els millors camins per convertir la crisi en una oportunitat.

REVISAREM EL TEU PLA DE COMUNICACIÓ, ELS RISCOS O LA SITUACIÓ DELICADA EN QUÈ ES TROBA EL TEU PROJECTE I T’AJUDARÉ A TRAÇAR LA MILLOR ESTRATÈGIA PER PODER-HI FER FRONT DE MANERA PROACTIVA.

Podràs focalitzar esforços en controlar la crisi i no hauràs de preocupar-te de com gestionar-ne la comunicació.

A MÉS, DISPOSAR D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DE CRISI T’AJUDARÀ A:

Estar preparada davant d’imprevistos/situacions no desitjades.

Actuar amb rapidesa, coneixement i responsabilitat.

Tenir un control de la informació i de la situació. 

+ Gestionar més fàcilment la incertesa i els nervis.

HO NECESSITO!

0 of 350