abril 18

Comunicació viva, ètica, inclusiva i conscient

Gramsci deia que “viure vol dir prendre partit”, i jo no entenc la vida de cap altra manera. De la mateixa forma, veig inseparable la comunicació del nostre dia a dia. És a través de la comunicació que interpretem la realitat, l’entenem i podem dotar-nos de les eines per transformar-la. I és precisament en aquest poder transformador de la comunicació que hi veig la vivacitat de la mateixa. 

Malauradament, vivim en una societat injusta i discriminatòria. En aquest context, el llenguatge i la comunicació hi tenen molt a dir, perquè al capdavall, com ens comuniquem i com parlem amb les altres persones, determina la qualitat de les nostres relacions. Precisament aquest és un dels objectius de laberta: contribuir a eliminar biaixos lingüístics i comunicatius que fomenten una visió androcèntrica del món i limiten l’accés de determinats grups a l’escenari públic. 

laberta es presenta com un servei de comunicació compromesa que es desplega amb objectius transformadors; feta des de la calidesa humana, pensant en il·luminar i fer visibles projectes amb valors. Des de les persones i per a les persones. Una comunicació conscient i activa capaç d’esdevenir eina de canvi social. Des del territori, des de l’experiència personal i professional. Una comunicació enèrgica capaç d’afrontar crisis des de la proactivitat, amb practicitat i sentit comú, d’aprofitar les espurnes per encendre nous focs. Una comunicació que treballa al costat dels mitjans de comunicació, canviants i actius com la vida mateixa, per ajudar-los a convertir en notícia els projectes capaços de fer-nos un dia a dia millor. 

Per això, a través d’una comunicació viva, ètica, inclusiva i conscient, laberta parteix del repte constant de crear i transformar la realitat per aconseguir el reconeixement social que es mereixen projectes amb valors com el teu.Potser també t'interessa

I tu, informes o comuniques?

“Per existir plenament, cal tenir un lloc en la llengua”

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}