agost 16

Com podem ajudar els mitjans de comunicació a explicar el nostre projecte?

Els mitjans de comunicació són un altaveu imprescindible, i al seu torn, és a les mans de les periodistes l’enorme responsabilitat de crear relats que acaben condicionant la realitat. 

Sovint ens queixem que els mitjans de comunicació només parlen de temes que no interessen. I en el fons, també en som una mica còmplices quan fem accions noticioses i no les comuniquem a les periodistes per tal que puguin decidir si incloure-les o no a la seva agenda. 

I ara ve la pregunta més complicada de respondre: com ho fem, això? Fer arribar una informació a periodistes no és garantia, en absolut, d’aparèixer als mitjans. Cal que la informació sigui noticiable, que estigui degudament pensada, treballada, i enviada a la persona oportuna en el moment precís. I tot això requereix temps, tècnica, bona relació amb les periodistes i experiència. 

A l’hora de treballar la presència del nostre projecte als mitjans de comunicació és important tenir en compte diferents aspectes com:

  • Partir d’una estratègia prèvia: sempre que portem a terme una acció comunicativa és important fer-ho partint d’una estratègia, i el mateix passa quan actuem com a gabinet de premsa. Cal establir uns objectius, calendaritzar les accions que durem a terme per aconseguir-los, saber de quins materials disposem i tenir en compte els recursos humans i econòmics amb els que comptem desenvolupar les accions.
  • Definir la manera com ens comuniquem: A l’hora d’elaborar els materials i obrir canals de comunicació amb les periodistes hem de conèixer bé el projecte i tenir clar quin volem que sigui el to dels missatges i el llenguatge i el vocabulari a utilitzar.
  • Valorar la noticiabilitat del que volem comunicar i els canals adients per fer-ho: Tots els projectes poden ser notícia, però no sempre tot el que fem esdevé noticiable. Abans d’emetre una informació, cal que valorem bé si realment pot tenir interès i quins mitjans són més susceptibles a publicar-la; segons el tipus d’informació que estiguem comunicant pot despertar l’interès d’un mitjà generalista o pot ser de més interès per a un d’especialitzat, i el mateix passa a l’hora de valorar si pot encaixar més en un mitjà escrit, o audiovisual, aspectes que també haurem de tenir en compte a l’hora de preparar un tipus de materials o un altres. Amb tot, cal treballar amb criteri i evitar l’enviament d’informacions que a llarg termini puguin convertir-nos en correu brossa de cara als mitjans de comunicació.
  • Posar-nos el barret de la professió: redactar una nota de premsa no consisteix en fer un copiar-enganxar d’una notícia que hem redactat per a la nostra web o una entrada que hem escrit per a les nostres xarxes socials. Una nota de premsa ha de ser el més semblant possible a una peça periodística i per tant, és important que evitem el llenguatge excessivament corporatiu en benefici d’un que sigui el més neutre possible. En aquesta mateixa línia, és important dotar-nos de fórmules pròpies del periodisme amb titulars explicatius, entradetes i destacats.
  • Disposar d’una bona base de dades: de ben poc servirà la feina si a l’hora de difondre les nostres comunicacions no comptem amb una base de dades treballada i actualitzada que ens permeti segmentar els nostres enviaments i adaptar-los a les necessitats de cada mitjà. Per tant. és important que disposem d’aquesta eina i la fem servir amb cura a l’hora d’aconseguir els objectius fixats.
  • Cuidar la relació amb les periodistes: he viscut en primera persona, treballant com a periodista a diferents mitjans, l’impacte que tenen les rutines periodístiques en el dia a dia a l’hora de decidir què és i què no és notícia, i des d’aquesta perspectiva, et puc assegurar que mantenir bones relacions amb les professionals de la informació és molt important. A totes ens agrada que respectin la nostra feina i que ens cuidin una mica, i en aquest cas, la tasca del gabinet de premsa passa també per facilitar al màxim la feina a les periodistes.
  • Elaborar un recull de premsa i avaluar la feina feta: de la mateixa manera que és imprescindible treballar l’acció/accions del gabinet de premsa partint d’una estratègia, també és important avaluar-ne la tasca un cop finalitzada la feina. Cal veure quin és l’impacte que ha tingut la nostra feina, analitzar què ha funcionat millor i veure si ha fallat alguna cosa que podríem millorar de cara a futures ocasions. Elaborar un recull de premsa ens permetrà disposar d’informació en aquesta línia i poder redactar un informe amb els resultats i observacions més rellevants.

Si creus que el teu projecte mereix ser present als mitjans de comunicació, què t’impedeix aconseguir-ho? Potser també t'interessa

Dimecres de Patum

Dimecres de Patum

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}